Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 21 juni 2023

Uppdaterad resolutionsplan och MREL för SEK

Riksgälden har meddelat att myndigheten gjort bedömningen att det inte finns skäl att hantera SEK genom resolution. Beslutet innebär en förändring av Riksgäldens tidigare bedömning.

Riksgälden har därmed beslutat om en ny resolutionsplan för bolaget och om att MREL-kravet ska begränsas till ett förlustabsorberingsbelopp, det vill säga summan av företagets pelare 1- och pelare 2-krav.

Riksgäldens pressmeddelande framgår av följande länk: Uppdaterad resolutionsplan och MREL för Svensk Exportkredit 

Sök