Hoppa till innehåll

Ledning

SEK:s ledning ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer. Ledningsgruppen består av tolv chefer från olika affärsenheter.

Per Åkerlind Vice vd och chef Strategiska samarbeten och relationer, SEK

Per Åkerlind

Vice vd och chef Strategiska samarbeten och relationer

per.akerlind@sek.se

Karl Johan Bernerfalk Chef Juridik och hållbarhetsanalys, SEK

Karl Johan Bernerfalk

Chef Juridik och hållbarhetsanalys

karl-johan.bernerfalk@sek.se

Andreas Ericson Chef Strukturerad finansiering, SEK

Andreas Ericson

Chef Strukturerad finansiering

andreas.ericson@sek.se

Jens Hedar Chef Kundrelationer, SEK

Jens Hedar

Chef Kundrelationer

jens.hedar@sek.se

Petra Könberg Chef Marknad och kommunikation, SEK

Petra Könberg

Chef Marknad och kommunikation

petra.konberg@sek.se

Susanna Rystedt Chef Affärsutveckling, affärsstöd och transformation, SEK

Susanna Rystedt

Chef Affärsutveckling, affärsstöd och transformation

susanna.rystedt@sek.se

Sök