Hoppa till innehåll
Artikel 22 februari 2024

Kärva månader framöver – men snart syns ljuset i tunneln

SEK:s Erik Hådén, chef för makroekonomisk analys och investerarrelationer, kommenterar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering (21/2).

Erik Hådén kommenterar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering

Enligt Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering börjar svenska företag se ljuset i tunneln. En utmanande tid av höga räntor, svag konsumtion och likaledes svag BNP-tillväxt börjar ersättas av gryende optimism. SEK:s chef för makroekonomisk analys och investerarrelationerm Erik Hådén kommenterar rapporten:

– Givet att deras prognos på tre räntesänkningar i år och ytterligare tre nästa år slår in, vilket jag anser vara ett rimligt scenario, kommer hushållens köpkraft att successivt stärkas. Om detta paras med en expansiv budget med skattesänkningar och investeringar i exempelvis försvar och infrastruktur, vilket jag tror ligger i korten i höst, så kan hushållen se tiden an med tillförsikt. Om sedan exporten går fortsatt bra med en (i en historisk kontext) fortsatt svag krona, kan 2025 års tillväxtsiffror till och med överträffa Svenskt Näringslivs prognos. Men dessförinnan stundar ett antal kärva månader med fortsatta prishöjningar, om än i en allt långsammare takt. Kombinerat med att räntorna fortfarande är relativt höga, kanske inte i ett historiskt perspektiv men sett till de senaste årens extremt låga räntor, så kan den närmaste tiden bli fortsatt utmanande för många hushåll,  säger Erik Hådén.

Läs fler artiklar här.

Sök