Hoppa till innehåll

Banbrytande H2 Green Steel – stål med minimala CO2-utsläpp

Stålindustrin står för ungefär åtta procent av koldioxidutsläppen globalt. Detta vill H2 Green Steel, en av de stora innovatörerna inom branschen, ändra på. Med finansiering från en rad internationella banker och SEK bygger H2 Green Steel nu ett nytt stålverk i Boden, med syfte att främja gröna industriinvesteringar och minska koldioxidutsläppen. Och detta är bara början.

Grönt stål

Fakta

Affär: Projektfinansiering
Belopp: EUR 500 miljoner
Löptid: 12,75 år
Låntagare: H2GS Boden AB
År: 2023

Fakta

Affär: Projektfinansiering
Belopp: EUR 500 miljoner
Löptid: 12,75 år
Låntagare: H2GS Boden AB
År: 2023

Med revolutionerande teknik strävar H2 Green Steel efter att minska koldioxidutsläpp från stålproduktion med upp till 95 procent och bygger ett nytt helt integrerat, digitaliserat och automatiserat stålverk i Boden i syfte att producera grönt stål. I och med placeringen i Boden får stålverket närhet till förnybar energi genererad av vatten- och vindkraft.

”Ingen har synat vårt projekt mer noggrant i sömmarna än de som backar vår finansiering. Det starka stödet från långivare som SEK är en kvalitetsstämpel för vårt bolag. Det är också en stor seger för klimatet eftersom vi hoppas att den här modellen kommer inspirera finansiering av andra initiativ som kan fossilbefria branscher som fortfarande är stora utsläppare av växthusgaser.”

Henrik Henriksson, VD H2 Green Steel

SEK finansierar det nya stålverket tillsammans med andra internationella banker och backas med gröna kreditgarantier från bland andra Riksgälden.

”SEK har sedan en tid tillbaka en utökad satsning på projektfinansiering i syfte att stötta svensk export såväl som den gröna omställningen i Sverige. Finansieringen av H2 Green Steels stålverk i Boden är en banbrytande affär och visar hur SEK kan vara en kraft i den gröna omställningen.”

Martin Johansson, projektfinansiering på SEK

Stål är avgörande för vår vardag och används överallt från bilar till byggnader och köksapparater. Trots sin betydelse är stålindustrin en av världens största utsläppare av koldioxid och står för ungefär åtta procent av de globala koldioxidutsläppen – att jämföra med flygets två procent.

”Utfasningen av fossila bränslen inom stålindustrin kommer att spela en nyckelroll för att uppnå de globala målen för minskade koldioxidutsläpp. SEK vill stödja exportindustrins omställning och det är ett av skälen till att vi finansierar H2 Green Steels stålverk i Boden.”

Magnus Montan, vd på SEK

H2 Green Steels ambition – stålindustrin bara början

H2 Green Steel grundades 2020 med ambitionen att snabba på den gröna omställningen av stålindustrin. Genom att ersätta kol med grönt väte i stålframställningen, som drivs av fossilfri el, avlägsnas nästan alla koldioxidutsläpp och de primära utsläppen blir i stället vatten och värme. Längre fram siktar H2 Green Steel dessutom inte bara på stålindustrin – utan vill, genom användning av grönt väte, reducera koldioxid från andra tunga industrier.

Vill du veta mer?

Kontakta Martin för mer information.

martin.johansson@sek.se

08-613 83 59

Sök