Hoppa till innehåll

Projektfinansiering

SEK stödjer projekt, där svenska exporterande bolag är underleverantörer, leverantörer eller sponsorer, med seniora lån, leasing, renting eller deltagande i obligationer.

Projektfinansiering är ett alternativ till andra finansieringsformer vid exportaffärer och är ofta ett viktigt instrument vid försäljning av projekt med svenskt exportinnehåll.

SEK kan delta i en finansieringsstruktur med projektet som enda tillgång eller i projektfinansieringar i kombination med exportkreditinstitut. Vi bidrar med långsiktiga åtaganden genom långa löptider och har som mål att finnas med i projekten under hela löptiden.

SEK:s tillgång till kapital baseras på vårt kreditbetyg, AA+, vårt aktiva kapitalmarknadsteam, vår solida kreditportfölj, samt det statliga ägandet. Allt detta sammantaget ger oss möjlighet att vara en stark partner till svenskt näringsliv i finansieringsfrågor.

Sök