Hoppa till innehåll

Finansiering av nya isklassade fartyg

I denna affär samverkade svensk basindustri, två välrenommerade redarfamiljer och banker då ett nytt svensk rederi skapades. Wallenius och Svenska Orient Linien bildade ett gemensamt rederi – Wallenius SOL – som driver linjeservice från fem hamnar i Bottniska viken till och från Europa/Storbritannien.

Nytt svenskt rederi

Fakta

Typ av affär: Rörelsefinansiering
Belopp: EUR 33 miljoner
Låntagare: Wallenius SOL AB
Långivare: SEK samt två nordiska affärsbanker

Fakta

Typ av affär: Rörelsefinansiering
Belopp: EUR 33 miljoner
Låntagare: Wallenius SOL AB
Långivare: SEK samt två nordiska affärsbanker

Historiskt sett har skogsbolagens östersjöfrakt genomförts på fartyg som endast fraktade bolagets egna produkter. Detta var inte särskilt kostnadseffektivt och i kombination med att fartygsflottan är relativt gammal uppstod en affärsmöjlighet för en neutral aktör att genom samverkan kring leveranser, kunna erbjuda skogsindustrin ett mera kostnadseffektivt och hållbart logistiksystem. Resultatet blev att Wallenius och Svenska Orient Linien bildade ett gemensamt rederi – Wallenius SOL – som driver linjeservice från fem hamnar i Bottniska viken till och från Europa.

”Fartygen opererar under svensk flagg och kommer på ett miljömässigt positivt sätt att effektivisera och säkerställa skogsindustrins logistikkedja.”

Jens Breaum, kundansvarig SEK

Tack vare finansiering från SEK har Wallenius SOL kunnat upphandla två nya isklassade fartyg med LNG-drift (flytande naturgas). Med dessa fartyg kan rederiet erbjuda transporter med högre effektivitet och lägre miljöpåverkan. Affären är bra för såväl svensk basindustri som för Östersjön.

Fartygen ska drivas med LNG som är ett bränsle för att minska växthusgasutsläppen från internationell sjöfart. LNG-bränsle har inte lika hög reduktionspotential som exempelvis biobränsle men anses idag vara det bästa tillgängliga alternativet för att minska utsläppen i den globala sjöfartsindustrin.

Jens Breaum Fordon och shipping, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Jens för mer information.

jens.breaum@sek.se

08-613 84 41

Sök