Hoppa till innehåll

Finansiering kopplas till ambitiösa mål inom hållbarhet

Industrikoncernen Axel Johnson International, som utvecklar och förvärvar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader, valde hållbarhetslänkad rörelsefinansiering från SEK.

Hållbarhetslänkat lån

Fakta

Affär: Hållbarhetslänkat lån
Belopp: EUR 55 miljoner
Löptid: 3 år
Låntagare: Axel Johnson International
År: 2021

Fakta

Affär: Hållbarhetslänkat lån
Belopp: EUR 55 miljoner
Löptid: 3 år
Låntagare: Axel Johnson International
År: 2021

Allt fler företag vill koppla sin finansiering till ambitiösa hållbarhetsmål. Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som används för att främja låntagarnas arbete med att ställa om sin verksamhet till att bli klimatneutral och för att uppnå viktiga sociala mål för verksamheten.

”Att erbjuda hållbarhetslänkade lån är ett sätt för oss att styra finansieringen mot konkreta och mätbara mål, samtidigt som det ger kunden ett mer fördelaktigt pris. Det är en win-win för alla parter, och framför allt för klimatet.”

JENS HEDAR, CHEF FÖR KUNDRELATIONER PÅ Sek

Om industrigruppen Axel Johnson International når sina hållbarhetsmål som lånet är kopplat till ger det en lägre ränta på lånet. Målen syftar till att minska verksamhetens klimatpåverkan och handlar om att öka andelen förnybar el, energieffektivisering i egen verksamhet samt för deras interna transporter.

”Vi ser positivt på det här lånet från SEK som är avsett att bidra till vår fortsatta förvärvsresa. På sikt ser vi gärna att en större del av vår totala finansiering länkas till våra ambitiösa mål inom hållbarhet.”

OLA KARLSSON, CFO, AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 150 bolag i 30 länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen.

Anna Karin Ljung Skog, massa och bygg, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Karin för mer information.

anna-karin.ljung@sek.se

08-613 85 33

Sök