Hoppa till innehåll

Hållbarhetslänkade lån

Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som är kopplad till låntagarens mål inom hållbarhet, till exempelvis energieffektivisering, minskade transporter eller minskat antal olyckor. Om låntagaren uppnår sina mål erhålls en lägre räntenivå.

Allt fler företag vill koppla sin finansiering till ambitiösa hållbarhetsmål. Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som används för att främja låntagarnas arbete med att ställa om sin verksamhet till att bli klimatneutral och för att uppnå viktiga sociala mål för verksamheten. Till skillnad från Gröna lån där beloppen är öronmärkta för specifika projekt, är denna typ av lån kopplad till hela verksamhetens hållbarhetsmål. Det kan till exempel vara att minska energianvändning i egna produktionsanläggningar.

Rörelsefinansiering är den vanligaste typen av företagslån och kan användas för att investera i en ny anläggning, utöka produktionen, genomföra ett förvärv eller bredda din finansieringsbas.

Lånet behöver inte vara kopplat till en exportaffär, däremot måste det finnas en direkt eller indirekt exportanknytning i företagets verksamhet eller en tydlig koppling till Sveriges omställning. Det innebär att även underleverantörer till exporterande bolag kan få lån.

”Att erbjuda hållbarhetslänkade lån är ett sätt för oss att styra finansieringen mot konkreta och mätbara mål. Det är en win-win för alla parter, framför allt för klimatet.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på SEK

Kriterier för hållbarhetslänkade lån

  1. Låntagaren har fastställda hållbarhetsmål under lånets löptid.
  2. Målen ska vara ambitiösa, enligt ”science based targets”, eller i linje med globala eller nationella överenskommelser.
  3. Målen ska vara meningsfulla för låntagarens verksamhet vilket kan åstadkommas. genom att koppla målen till genomförd väsentlighetsanalys.
  4. Hållbarhetsmål och utfall ska vara offentliga.
  5. Utfall ska vara trovärdiga, exempelvis i granskad hållbarhetsrapport.
  6. Finansiellt incitament, det vill säga ränterabatt om målen nås.
  7. Mål och KPI kopplas till kreditavtal.
  8. Målen ska utvärderas av oberoende part eller mot externa betygskriterier.

Sök