Hoppa till innehåll

Exportera till internationella infrastrukturprojekt

Varje år exporterar hundratals svenska företag, innovativa varor och tjänster med hög kvalitet, till stora infrastrukturprojekt världen över som SEK finansierar. Det gynnar såväl svensk export som mottagarländerna och klimatet eftersom vi ställer höga krav på hållbarhet.

I Sverige har vi många innovativa och världsledande företag som kan delta i stora infrastrukturprojekt utomlands. Men samtidigt saknas aktörer (så kallade EPC:er – Engineering, Procurement and Construction) i Sverige som kan hålla ihop och driva de här infrastrukturprojekten.

Därför har Sverige flera exportfrämjare som underlättar exporten för svenska företag, bland annat Business Sweden, Svensk Exportkredit (SEK) som finansierar och Exportkreditnämnden (EKN) som garanterar. Ambitionen är att bygga hållbar infrastruktur med svensk innovation, produkter och tjänster.

En förutsättning för att SEK och EKN ska finansiera och garantera infrastrukturprojekt utomlands är att svenska företag är med och levererar. Det kan till exempel vara exportvaror och kompetens kopplat till järnvägsprojekt, sol- och vindkraftsparker eller sjukhus.

Har ditt företag dokumenterad erfarenhet av export och vill leverera varor eller tjänster till stora internationella byggprojekt inom nedan sektorer så kontakta oss.

  • Energi (till exempel transmission, distribution, kraftgenerering, sol, vind och vatten)
  • Infrastruktur (till exempel Bus Rapid Transit, lastbilar, järnväg, hamnar och flygplatser)
  • Konstruktion (till exempel sjukhus, lantbruk, vägar, broar och vatten)

På sidan the EPC alliance by Sweden finns samlad information om EPC-ledda infrastrukturprojekt.

Sök