Hoppa till innehåll

Exportindustrins omställning

Många företag jobbar aktivt med att ställa om till en mer hållbar produktion. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och finansierar därför industrins investeringar för omställning i Sverige.

Industrins omställning

Sverige har alla förutsättningar att vara en modern exportnation, speciellt när det kommer till hållbara värdekedjor och produkter. Drivkrafterna i vårt samhälle till att bli en ännu smartare exportnation är stora.

Omställningen till en mer hållbar värld för med sig stora globala investeringsbehov och för att företagen ska kunna investera i en grön framtid behövs finansiering. SEK vill vara en positiv kraft i omställningen och har mycket goda förutsättningar att driva arbetet, inte minst på grund av lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi internationellt vilket ofta är projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker.

Sök