Hoppa till innehåll

Transport

Efterfrågan på hållbara transporter i världen ökar

Nu kan företag inom transportsektorn söka finansiering för att ställa om till hållbara lösningar som minskar klimatutsläppen.

Finansiering av hållbara transporter kan till exempel vara produktion av biodrivmedel, byggnation av laddningsinfrastruktur för elbilar, leverans av komponenter till elbilar, elektrifiering av tunga fordon, tågräls och signalsystem för järnvägar. Dessutom finns finansieringsmöjligheter för åkeribolagen, person- och godsoperatörerna och deras underleverantörer.

Transportsektorn står för 30 procent av Sveriges miljöfarliga utsläpp och är världens andra största källa för CO2 utsläpp och motsvarar knappt 25 procent av alla globala utsläpp. Efterfrågan på transporter i världen ökar och därför är det nödvändighet att hitta nya hållbara lösningar.

”Transportsektorn står för 30 procent av Sveriges miljöfarliga utsläpp.”

Johan Henningsson, Hållbarhetschef på SEK

Exempel på områden som kan finansieras

  • Fordonsindustrin
  • Järnvägar och kollektivtrafik
  • Åkerinäringen

Behöver din kund finansiering?

Behöver du ställa om verksamhet utomland eller vill erbjuda finansiering till dina internationella kunder, läs mer på Exportkrediter.

Nyheter

 Fler nyheter

Sök