Finansiering av kundfordringar

Finansiering av kundfordringar

Behöver du hjälp med finansiering av kundfordringar? Vi på SEK kan finansiera kundfordringar för din export. Har du redan ett program hos din bank? Vi assisterar er med likviditet och riskkapacitet.


Ge dina kunder längre kredittider och sälj mer utan att det har en negativ inverkan på företagets likviditet och balansräkning. Vår assistans gör att kreditutrymme frigörs så att din bank kan finansiera nya affärer för dig.

Samarbete med affärsbanker

SEK diskonterar främst kundfordringar tillsammans med affärsbanker, som därigenom kontinuerligt får tillgång till vår likviditet och riskkapacitet. Därmed minimeras risken att din bank inte skulle kunna tillhandahålla diskontering till dig. Detta är särskilt viktigt i turbulenta tider, då bankernas tillgång på likviditet och riskutrymme är begränsad. Det ger trygghet och förutsägbarhet för både dig och din bank.

Vissa exportföretag har så stor andel av sin försäljning till en enskild köpare, att de inte kan diskontera alla kundfordringarna hos sin bank. SEK kan då hjälpa både exportören och banken genom att dela bankens kreditrisk på den enskilda köparen.

SEK, ett komplement till din bank

I enstaka fall finansierar SEK exportörens kundfordringar utan medverkan av affärsbank. Det sker endast för exportföretag som vi haft ett mångårigt samarbete med. Vi blir därmed ett komplement till exportörens ordinarie bankgrupp.


Har du frågor om finansiering av kundfordringar?

Hör av dig så berättar vi mer!

tradefinance@sek.se

 

Kontakt

Maria Hägglöv
maria.hagglov@sek.se
08-613 83 41

Peter Lager
peter.lager@sek.se
08-613 83 07


SEK