Hoppa till innehåll

Hållbara obligationer

Ramverket för hållbara obligationer ger SEK möjlighet att öronmärka kapital från internationella kapitalmarknaden till projekt som främjar klimatet och bidrar till social nytta.

Ramverket för hållbara obligationer är ett paraplyramverk, med olika typer av obligationer. Enligt detta ramverk kan SEK emittera gröna obligationer, sociala obligationer eller hållbarhetsobligationer (vilket är en kombination av gröna och sociala obligationer). Målet med hållbarhetsramverket är att finansiera och refinansiera projekt i enlighet med Parisavtalet och projekt som bidrar till social nytta.

Redan 2015 lanserade SEK sitt första ramverk för gröna obligationer. Det nya ramverket för hållbarhetsobligationer inkluderar sociala obligationer med anpassning till EU:s taxonomi och metod för att kartlägga SDG-mål.

SEK emitterar gröna och sociala obligationer för att främja exporten av hållbara lösningar till internationella projekt och för att bidra till omställningen i Sveriges för att bli en klimatneutral exportnation. SEK långsiktiga mål är att bolagets balansräkning ska ha nettonollutsläpp senast 2045.

 

Mer om hållbara obligationer

 1. PwC ISAE 3000 Report SEK Green Bond framework Q4 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. PwC ISAE 3000 Green Bonds Q2 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Green Bond Letter 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. PwC ISAE 3000 SEK Green Bonds Q4 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. PwC: ISAE 3000 July 15, 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Green Bond Presentation Fourth Quarter 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Sustainability Bond Framework

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Cicero's Second Opinion

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. IFI's Framework

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. SEK Green Bond Framework

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Cicero's Second Opinion

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 12. How we calculate the reduction of greenhouse gas emissions

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök