Hoppa till innehåll

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning innebär att vi gör kontroller i samband med kreditgivning för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Vi ställer krav på exportörer och låntagare så att de affärer som finansieras följer internationella riktlinjer inom hållbarhet.

Penningtvätt och terroristfinansiering

SEK har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ett grundläggande krav för att göra affärer är att SEK uppnått kundkännedom som baseras på gällande lag och föreskrifter avseende hantering av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anti-korruption och affärsetik

SEK tar ställning mot all form av korrupt beteende och följer svensk mutbrottslagstiftning samt internationella initiativ som syftar till att motverka korruption och annan finansiell brottslighet. Vi följer även anti-korruptionslagstiftning i de länder vi har utlåning i.

SEK accepterar inte att korruption förekommer i affärer som bolaget finansierar. Om det framkommer trovärdiga bevis på att korruption, mutor eller annan otillbörlig fördel förekommit i samband med en transaktion, ska SEK inte medverka i affären. Leverantörer och kunder förväntas leva upp till SEK:s förväntningar på området.

Miljö och klimat

Stora infrastrukturprojekt kan innebära risker för miljö, människor och klimat. Därför är det viktigt att projekt följer internationella riktlinjer inom miljö- och klimathänsyn. Genom exportkrediter och projektfinansiering finansierar SEK svenska leveranser till många stora internationella projekt. Vi är medlemmar i Ekvatorprinciperna som innehåller riktlinjer för finansiärer när de ställer krav på internationella projektägare.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Stora projekt och affärer i länder med hög risk för mänskliga rättigheter kan innebära risker för människor som arbetar i, eller påverkas av, verksamheten. Som finansiär identifierar SEK risker för människor i samband med utlåning och ställer krav på företag att följa internationella riktlinjer.

Internationella riktlinjer inom hållbarhet

SEK följer FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländerOECD:s riktlinjer för social och miljömässig hänsyn till statsstödd kreditgivning och Ekvatorprinciperna vid projekt.

Läs mer om hur vi styr hållbarhetsarbetet och rapporterar utfall.

Dokument

  1. Policy mot korruption

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  2. Policy för hållbar finansiering

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  3. Ett exportfinansieringsystem som bidrar till klimatomställningen

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök