Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du SEK:s delårsrapporter, årsredovisningar, riskrapporter och hållbarhetsredovisningar. Här kan du även ladda ner fullständiga villkor för företagslån.


Välj årtal

Filtrera bland våra finansiella rapporter


Årsredovisning

Ladda ner vår senaste årsredovisning som PDF.

SEK årsredovisning 2019

Du kan även beställa SEK:s årsredovisningar genom att maila oss.

information@sek.se

Exportkreditbarometern

Ta del av vår temperaturmätare på svensk exportindustri. Exportkreditbarometern ges ut två gånger per år, juni och december.

Exportkreditbarometern

SEK