Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du SEK:s delårsrapporter, årsredovisningar, riskrapporter och hållbarhetsredovisningar. Här kan du även ladda ner fullständiga villkor för företagslån.


Välj årtal

Filtrera bland våra finansiella rapporter


Villkor för supplementärkapital

Här kan du ladda ner våra fullständiga villkor för supplementärkapital på engelska.

Drawdown Prospectus

Årsredovisning

Ladda ner vår senaste årsredovisning som PDF.

SEK årsredovisning 2018

Du kan även beställa SEK:s årsredovisningar genom att maila oss.

information@sek.se


Exportkreditbarometern

Ta del av vår temperaturmätare på svensk exportindustri. Exportkreditbarometern ges ut två gånger per år, juni och december.

Exportkreditbarometern

SEK