Om SEK

Om SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) är ett statligt aktiebolag. Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.


SEK finansierar stora och medelstora företag med en omsättning över 200 miljoner kronor. Vi lånar även ut pengar till underleverantörer till exportföretag, samt till utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

Svensk exportkredit kompletterar bankerna och kapitalmarknaden och har funnits sedan 1962. Med utlåning i 70 länder har vi en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering. Det särskiljer oss från andra finansiärer.

SEK har kontor i Stockholm och Göteborg och cirka 240 personer anställda. Bolaget ägs av svenska staten och styrs genom ägaranvisning och ägarpolicy.

Läs mer om hur SEK styrs

SEK:s uppdrag

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. I uppdraget innebär även att administrera det statsstödda CIRR-systemet. CIRR (Commercial Interest Reference Rate) innebär att exportörens kund kan erbjudas finansiering till fast ränta.

Här kan du läsa mer om CIRR-ränta

Hållbar finansiering

Som långivare har vi ett ansvar för att de affärer vi finansierar följer internationella riktlinjer för hållbarhet. Men vi vill också vara ett föredöme och driva utvecklingen inom hållbart företagande framåt. Det gör vi främst genom att ställa krav vid utlåning. Till exempel genomför vi kundkännedoms- och hållbarhetskontroller i samtliga affärer innan krediter beviljas.

SEK:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor är antikorruption, miljö- och klimatpåverkan, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i samband med vår utlåning.

Läs mer om Ansvarsfull kreditgivning

SEK:s vision

SEK ska stärka svensk exportföretags konkurrenskraft för att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

SEK:s värdegrund

En hållbar arbetsplats börjar med sunda värderingar. Hur anställda på SEK agerar och bemöter varandra och kunderna påverkar företagskulturen. SEK:s värdegrund bygger på att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi samarbetar.

Professionell Vi eftersträvar enkelhet, effektivitet och kvalitet i allt, tar ansvar för helheten och erbjuder vår kompetens. Vi har ett stort engagemang för att SEK ska ha nöjda kunder och en lönsam affär.

Lösningsorienterad Vi strävar efter långsiktiga helhetslösningar och löser utmaningar effektivt. Vi är affärsmässiga och proaktiva samt strävar alltid efter att se möjligheter.

Samarbete Vi delar med oss av information och efterfrågar våra kollegors kompetens. Vi för dialog med kollegor, lyssnar och talar uppriktigt, hjälper kollegor att nå sina mål och tar ansvar för gruppens resultat.

Läs mer om SEK

Vad SEK gör

Kundcase

Investerarrelationer

Hållbarhet

Exportkreditbarometern


Det svenska exportkreditsystemet

Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) arbetar tillsammans för att främja svensk exportnäring ute i världen. Se filmen och ladda ner SEK och EKN:s gemensamma folder om du vill veta mer.

SEK/EKN


 

 

 

En samtalspod som gästas av personer från SEK och av vänner och kollegor i exportbranschen.

Läs mer om SEK-podden

SEK