Om SEK

Om SEK

SEK har funnits sedan 1962 och består idag av 240 personer som brinner för svensk exportindustri. Vi arbetar dagligen med att finansiera exportaffärer för att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft.


SEK:s uppdrag är fastställt av ägaren, svenska staten. Uppdraget är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

SEK:s värdegrund ska genomsyra agerandet hos medarbetarna i sina yrkesroller och definieras genom värdeorden.

SEK vision

Att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

SEK:s värdeord

  • Lösningsorienterad
    Vi strävar efter långsiktiga helhetslösningar och löser utmaningar effektivt. Vi är affärsmässiga och proaktiva samt strävar alltid efter att se möjligheter.
  • Samarbete
    Vi delar med oss av information och efterfrågar våra kollegors kompetens. Vi för dialog med kollegor, lyssnar och talar uppriktigt, hjälper kollegor att nå sina mål och tar ansvar för gruppens resultat.
  • Professionell
    Vi eftersträvar enkelhet, effektivitet och kvalitet i allt, tar ansvar för helheten och erbjuder vår kompetens. Vi har ett stort engagemang för att SEK ska ha nöjda kunder och en lönsam affär.

SEK:s strategi: Bredda affären

Strategin utgår ifrån vår vision om att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige, samtidigt som vi ska säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Vi ska bredda affären genom att effektivisera för att frigöra tid och kapital för att skapa utrymme för att göra fler affärer.

Läs mer om SEK

Vad SEK gör

Kundcase

Investerarrelationer

Hållbarhet

Exportkreditbarometer


Det svenska exportkreditsystemet

Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) arbetar tillsammans för att främja svensk exportnäring ute i världen. Se filmen och ladda ner SEK och EKN:s gemensamma folder om du vill veta mer.

SEK/EKN


 

 

 

En samtalspod som gästas av personer från SEK och av vänner och kollegor i exportbranschen.

Läs mer om SEK-podden

SEK