Rating

Rating

Vi på SEK är stolta över våra höga kreditbetyg. Dessa är satta av de ledande internationella kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's Investors Service.


Tack vare våra höga kreditbetyg, har vi möjlighet att låna stora belopp med långa löptider världen över.

Därmed kan vi erbjuda löptider och belopp som efterfrågas av våra kunder och våra kunders kunder.

På vår långfristiga icke-efterställda upplåning har vi följande rating:

Ratinginstitut Svenska kronor Utländsk valuta
Standard & Poor’s AA+/Stable AA+/Stable
Moody’s  Aa1/Stable  Aa1/Stable

 


Förlagslån

SEK har förtidslöst sitt förlagslån Tier 2 som återbetalas i november 2018.

 

SEK