Finansiell kalender

Finansiell kalender

I SEK:s finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


Datum för delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapport januari–mars 2020 – 29 april 2020
Delårsrapport april–juni 2020 – 16 juli 2020
Delårsrapport juli–september 2020 – 22 oktober 2020
Delårsrapport oktober–december 2020 – 2 februari 2021

SEK