Finansiell kalender

Finansiell kalender

I SEK:s finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


Datum för delårsrapporter och årsredovisning

Bokslutskommuniké januari–december 2019 – 30 januari 2020
Årsredovisning 2019 – 20 februari 2020
Delårsrapport januari–mars 2020– 29 april 2020

SEK