Finansiell kalender

Finansiell kalender

I SEK:s finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


Datum för delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapport januari–september 2019 – 21 oktober
Bokslutskommuniké januari–december 2019 – 30 januari
Årsredovisning 2019 – 20 februari

SEK