Finansiell kalender

Finansiell kalender

I SEK:s finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


Datum för delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapport april–juni 2019 – 16 juli
Delårsrapport juli–september 2019 – 21 oktober

SEK