Finansiell kalender

Finansiell kalender

I SEK:s finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


Datum för delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapport oktober–december 2018 – 31 januari
Årsredovisning 2018 – 21 februari
Delårsrapport januari–mars 2019 – 26 april
Delårsrapport april–juni 2019 – 16 juli
Delårsrapport juli–september 2019 – 21 oktober

SEK