Lån i lokala valutor

Lån i lokala valutor

Finansiera din utlandsverksamhet i samma valuta som du gör affärer i. Svenska exportföretag med försäljning eller dotterbolag utomlands, kan ta lån i ett lands lokala valuta för att minska valutaexponeringen.


Vi erbjuder lån i många olika valutor, till exempel mexikanska pesos (MXN), chilenska pesos (CLP) och brasilianska reais (BRL). Löptiden på lånen är upp till fem år.

Låna i samma valuta som intäkterna

Minska valutarisken genom att matcha dina kassaflöden mellan intäkter och finansiella kostnader. Beroende på valuta erbjuder vi både fast och rörlig ränta på lånet.

Minska valutarisken i utländska investeringar

Genom att låna i lokal valuta kan du minska volatiliteten i resultatet som uppstår vid omvärdering av lånen vid bokslut samt minska osäkerheten i storleken på kommande räntebetalningar och amorteringar.

Vill du veta mer om lån i lokala valutor?

Kontakta oss på Stora eller Medelstora företag.

Stora företag

Medelstora företag

SEK