Hoppa till innehåll
Nyhet 28 mars 2023

Årsstämma i Svensk Exportkredit

Måndagen den 27 mars hölls Svensk Exportkredit (SEK) årsstämma. Medarbetare, statens ägarrepresentant och övriga intressenter gavs möjlighet att delta på plats samt digitalt. Stämman fattade beslut om att bolagets samlade vinstmedel om ca 17,3 miljarder kronor ska tillfalla SEK för att öka kapitalet.

Stämman fattade även beslut om att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. I år gjordes inga förändringar av styrelseledamöter. Styrelsen utgörs av Håkan Berg, Anna Brandt, Paula da Silva, Reinhold Geijer, Lennart Jacobsen, Hanna Lagercrantz, Katarina Ljungqvist samt Eva Nilsagård.

Anförandena av styrelseordförande Lennart Jacobsen och vd Magnus Montan finns att ta del av nedan.

Anföranden vid SEK:s bolagsstämma

  1. Anförande Lennart Jacobsen, ordförande i SEK:s styrelse

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  2. Anförande Magnus Montan, vd på SEK

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  3. Protokoll från årsstämma i SEK 2023

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök