Hoppa till innehåll
Nyhet 28 mars 2024

Årsstämma i Svensk Exportkredit

Tisdagen den 26 mars hölls Svensk Exportkredit (SEK) AB årsstämma. Medarbetare, statens ägarrepresentant och övriga intressenter gavs möjlighet att delta på plats samt digitalt.

På stämman framhölls bland annat vårt starka finansiella resultat, där vi vid årets slut uppnådde en nyutlåningsvolym på 80 miljarder och en total utlåningsportfölj på 283 miljarder.

Lennart Jacobsen, styrelseordförande, höll ett anförande som bland annat handlade om året som gått, som han beskrev som ett omvälvande år, och hans tankar inför året som ligger framför oss.

Magnus Montan, vd, höll även han ett anförande som tog upp osäkerheterna som har präglat vår omvärld under 2023, men att SEK står väl rustat för framtiden. En viktig del i anförandet handlade om vårt resultat föregående år.

Stämman fattade även beslut om att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. I år välkomnas Carl Mellander som ny styrelseledamot och vi tackar avgående sytrelseledamot Anna Brandt för hennes fina insats för SEK. Styrelsen utgörs därmed av Håkan Berg, Paula da Silva, Reinhold Geijer, Lennart Jacobsen, Hanna Lagercrantz, Katarina Ljungqvist, Eva Nilsagård samt Carl Mellander.

Summeringar av anförandena av styrelseordförande Lennart Jacobsen och vd Magnus Montan finns att ta del av nedan.

Dokument

  1. Bolagstämma i SEK

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  2. Protokoll från SEK:s årsstämma 2024

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök