Hoppa till innehåll
Nyhet 20 mars 2020

Åtgärder för att öka SEK:s utlåningskapacitet

Med anledning av kraftiga störningar i det finansiella systemet och negativa effekter för svensk exportnäring har SEK och dess ägare staten vidtagit två åtgärder. Syftet är att stärka SEK:s utlåningskapacitet och därmed ge bolaget bättre förutsättningar att stötta exportföretagen.

  • SEK har föreslagit att staten ska avstå från sin aktieutdelning.
  • Regeringen har utökat SEK:s låneram i Riksgälden från 125 till 200 miljarder kronor.

Sök