Hoppa till innehåll
Nyhet 6 maj 2020

Exportföretagen spår ras för orderingången

Coronapandemin slår hårt mot de stora svenska exportföretagen. Sex av tio räknar nu med sämre exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en dramatisk omsvängning jämfört med höstens barometer, då hälften trodde på ökande orderingång.

Det statliga företaget Svensk Exportkredit (SEK) finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

– Exporten står för halva Sveriges BNP och vi har aldrig sett en så mörk framtidssyn bland de exporterande företagen. Därför är det viktigare än någonsin att de har god tillgång till finansiering för att klara sig igenom pandemin, säger Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK.

Nästan sex av tio, 56 procent, av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en minskad orderingång under det kommande året. Det är ett bottenrekord: Under de åtta år som undersökningen genomförts har andelen som tror på minskad orderingång aldrig varit högre än 15 procent.

”Om farhågorna blir verklighet får det stora negativa effekter för jobb och tillväxt. Samtidigt kan återhämtningen snabba på industrins omställning mot ett fossilfritt samhälle. Här ser SEK fram emot att bidra med finansiering och erfarenhet från stora omställningsprojekt.”

Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK

Hälften av de stora exportföretagen, 46 procent, trodde på ökade order under det kommande året när Exportkreditbarometern genomfördes i höstas. Nu har den andelen dykt till 15 procent.

Om Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året och vårens fullständiga rapport presenteras i slutet av maj. Målgruppen är exporterande företag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Vårens undersökning, som genomfördes under april 2020, besvarades av 200 exportföretag.

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 15 procent (46 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrad: 28 procent (39 procent i höstens mätning )
  • Minskat: 56 procent (15 procent i höstens mätning)

Tidigare Exportkreditbarometrar finns att ladda ner här.

Sök