Hoppa till innehåll
Nyhet 20 februari 2023

Gränges får hållbarhetslänkade lån från SEK

Svensk Exportkredit (SEK) har refinansierat tre lån med aluminiumteknikbolaget Gränges. Samtliga lån är hållbarhetslänkade, det vill säga lånevillkoren är kopplade till Gränges egna hållbarhetsmål om sänkt klimatavtryck och återvinning.

För att fylla del av Gränges långfristiga lånebehov kopplat till förvärv och övriga investeringar har SEK refinansierat tre lån med bolaget med löptider på två till fyra år. Samtliga lån har en hållbarhetslänkad struktur och är kopplade till Gränges årliga hållbarhetsmål till 2025 relaterade till återvinning och minskade klimatutsläpp.

”Att fortsätta integrera Gränges ambitiösa hållbarhetsarbete i koncernens finansiering ser vi som en självklarhet. Vi jobbar med hållbarhet i verksamhetens alla dimensioner. Det stärker vår långsiktiga utveckling såväl som bolagets finansiella profil och gör Gränges mer attraktivt som bolag. Vi är mycket glada för att SEK stödjer denna utveckling.”

Oskar Hellström, CFO och vice vd på Gränges

Intresset för hållbarhetslänkade lån ökar

Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som är kopplad till låntagarens mål inom hållbarhet, till exempelvis energieffektivisering, minskade transporter eller minskat antal olyckor. Om låntagaren uppnår sina mål får de lägre ränta. Till skillnad från gröna lån där beloppen är öronmärkta för specifika projekt är denna typ av lån kopplad till hela verksamhetens hållbarhetsmål.

”Lånen används för att främja låntagarnas arbete med att ställa om sin verksamhet till att bli klimatneutrala. Vi ser ett ökat intresse hos företag att koppla sin finansiering till ambitiösa hållbarhetsmål vilket är otroligt positivt.”

Anna-Karin Ljung, kundansvarig på Svensk Exportkredit

Gränges KPI:er som används i hållbarhetslänkningen av lånen

  • Minskning av klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2)
  • Minskning av klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3)
  • Andel återvunnet aluminium av totalt inköpta metaller

Sök