Hoppa till innehåll
Nyhet 25 mars 2020

Högtryck hos SEK och Almi som lånar ut pengar till företag

Regeringen och Riksbanken har utökat möjligheterna för företag att få lån. Svensk Exportkredit (SEK) och Almi Företagspartner har kavlat upp ärmarna för att mildra coronavirusets negativa effekter för näringslivet. Men vet företagen vilken aktör som gör vad? Andreas Ericson, chef på Medelstora företag på SEK, reder ut begreppen.

Både SEK och Almi är statliga aktörer som erbjuder företagsfinansiering. Vad är egentligen skillnaden?

– Kortfattat kan man säga att SEK lånar ut pengar till stora företag och Almi till små. SEK finansierar exportföretag med årsomsättning på minst 200 miljoner kronor, och deras internationella kunder som köper svenska varor och tjänster. Almi å andra sidan erbjuder lån till företag som har max 250 anställda. De hjälper även till med affärsutveckling och riskkapital.

Så Almi erbjuder lån till alla företag men SEK bara till exportföretag?

– Nej, det är tyvärr en vanlig missuppfattning. SEK finansierar även underleverantörer till exportföretag, de är oerhört viktiga för exportnäringen. Företagen kan till exempel låna för att köpa insatsvaror eller för att utöka sin produktion, lånet måste alltså inte vara direkt kopplat till en exportaffär.

Regeringen har utökat SEK:s låneram från 125 till 200 miljarder, vad innebär det?

– Låneramen är en reserv kan man säga. I vanliga fall lånar vi upp pengar på internationella marknaden samtidigt som vi lånar ut dem till företag. Men om det blir brist på kapital eller om efterfrågan ökar i en högre takt än vi planerat, kan vi nyttja låneramen. SEK har alltså betydligt mer kapital att låna ut än låneramen anger.

Vad är fördelarna med att låna av SEK jämfört med en bank?

– SEK har utlåning i 65 länder vilket göra att vi har en enorm kunskap om internationella affärer som andra finansiärer inte har. Sen är vi statligt ägda och har en hög rating, det är trygghet, särskilt när det är turbulent på finansmarknaden.

Sök