Hoppa till innehåll
Nyhet 27 maj 2020

Rekordlåg framtidstro hos exportföretagen

De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror.

– Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

För första gången visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro negativa värden. Indexet, som väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige, låg på plus 25 i höstas och störtdyker nu till minus 35.

–Med lägre intäkter måste företagen hålla nere kostnaderna och samtidigt försöka behålla kompetens. Stora uppsägningar i Sverige riskerar att leda till mindre satsningar på forskning och utveckling, och det vore negativt för Sveriges konkurrenskraft, säger Catrin Fransson.

”Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen.”

Catrin Fransson, vd på sek

Nästan sex av tio av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en minskad orderingång under det kommande året. Även likviditetssituationen försämras kraftigt och över hälften räknar med en sämre likviditetssituation.

– 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn och just nu blöder många företag. Men när ekonomin vänder kan den gröna omställningen ta fart. Att finansiera klimatsmart teknik och hållbara lösningar kommer att vara en viktig del av SEK:s framtid, säger Catrin Fransson.

Enligt Exportkreditbarometern räknar vart fjärde exportföretag med att minska antalet anställda i Sverige under de kommande tolv månaderna. Dessutom förväntar sig sex av tio att deras finansiella situation kommer att förvärras.

Exportkreditbarometern juni 2020

  1. Exportkreditbarometern juni 2020

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök