Hoppa till innehåll
Nyhet 6 maj 2019

SEK deltar på Sweden-Vietnam Business Summit

Den 7 maj deltar SEK tillsammans med 50 andra svenska företag och handelsstödjande organisationer, på toppmötet mellan Sverige och Vietnam i Hanoi. Den svenska delegationen leds av utrikeshandelsminister Ann Linde med syftet är att stärka Sveriges ställning i Vietnam genom att visa upp svenska produkter och lösningar som har en gynnsam effekt för landet.

Med en kraftigt växande medelklass och snabbt växande industri är Vietnam en viktig affärspartner. Handel och investeringar är drivkraften i ekonomin. Exportintäkterna är stabila tack vare investeringar, särskilt inom produktionssektorn och Vietnam är ett intressant land att investera i. Idag har ungefär 50 svenska eller Sverigerelaterade företag någon form av närvaro i Vietnam.

– Handelsutbytet mellan Sverige och Vietnam är fortfarande relativt blygsamt men vi ser att det finns en potential till ökad export. Vietnam har en stark urbanisering och behov av att hitta lösningar för hållbar stadsutveckling. Där kan svensk exportnäring bidra med till exempel digitalisering, miljöteknik och elektrifiering menar Catrin Fransson, vd på SEK.

På toppmötet kommer SEK:s vd Catrin Fransson och EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko att presentera det svenska exportkreditsystemet. Ett svenskt statligt erbjudande som underlättar för svenska företag att vinna internationella exportaffärer.

– Det svenska exportkreditsystemet är unikt och har stora fördelar för alla involverade parter, det vill säga exportörer, köpare och banker. Genom SEK:s erbjudande om långsiktig finansiering och EKN:s garantier gör vi svenska företag konkurrenskraftiga när de ska försöka vinna internationella affärer, säger Catrin Fransson.

Sök