Hoppa till innehåll
Nyhet 10 juli 2020

SEK finansierar Scaniabussar på Elfenbenskusten

Med bussar från Scania bygger staden Abidjan på Elfenbenskusten ut sin kollektivtrafik så den kan fortsätta växa och utvecklas hållbart. Svensk Exportkredit finansierar affären med en exportkredit på 180 miljoner euro.

Genom ett samarbete mellan Scania och Team Sweden, där Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) ingår, har Scania fått i uppdrag att leverera 450 bussar till staden Abidjan på Elfenbenskusten i Västafrika. I uppdraget ingår även att bygga servicestationer för bussar och utbilda personal. Bussarna drivs på biodiesel och några är även kompatibla med biogas.

Scania är en global tillverkare av tunga fordon, bussar, industriella och marina motorer. Huvudkontoret ligger i Södertälje och sedan 2015 ingår företaget i Volkswagen Truck & Bus Group.

”SEK vill vara en positiv kraft i klimatomställningen. I nära samarbete mellan Scania, Utrikesdepartementet, EKN, Business Sweden, Swedfund och SEK, presenterades en svensk finansieringslösning redan 2017 vilket nu lett till att Scania vunnit ordern och finansieringen nu är på plats.”

Maria Hultén, affärsansvarig på SEK

Målet är att kollektivtrafiken i staden Abidjan ska förbättra livskvalitén, generera arbetstillfällen och minska koldioxidutsläpp i framtiden med hjälp av lokala biodrivmedel från jordbruksbiprodukter som Elfenbenskusten har i överflöd.

Svensk Exportkredit finansierar affären med en exportkredit på 180 miljoner euro. En exportkredit är vanlig vid större affärer och innebär finansiering till en utländsk köpare av svenska varor eller tjänster. Exportkreditnämnden täcker 100 procent av krediten och Standard Chartered Bank som finns lokalt på Elfenbenskusten har spelat en vital roll. Banken var arrangör och agent för lånet och har även finansierat förskottet.

– Vi är mycket stolta över finansieringen till finansministeriet i Côte d’Ivoire. Förutom att det stärker vårt befintliga samarbete med regeringen på Elfenbenskusten, visar den här nya typen av finansiering också på vårt och SEK:s engagemang för att stödja utvecklingen av kritisk infrastruktur i lokalsamhället, säger Faruq Muhammad, Global Head of Structured Export Finance på Standard Chartered Bank.

Elfenbenskustens ekonomiska centrum

Abidjan har fem miljoner invånare och är en snabbt växande ekonomi i Västafrika. Läget vid kusten gör att staden har en viktig exporthamn och utgör därför landets ekonomiska och industriella centrum, med bland annat textil-, trä-, jordbruks- kemi- och konservindustrier.

– För att staden ska kunna utvecklas behövs en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik. På så sätt ökar rörligheten hos invånarna och fler kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt kommer biodrivmedel bidra till att förbättra luftkvalitén och minska klimatutsläppen, säger Nicolas Lougovoy, Head of Strategic Projects, Buses & Coaches på Scania Västafrika.

Sök