Hoppa till innehåll
Nyhet 2 oktober 2019

SEK finansierar svenskt miljökunnande i världen

SEK är medlem i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vår hållbarhetschef Johan Henningsson berättar här vad vi gör för att bidra till klimatomställningen, om våra gröna lån och hur vi påverkar exportföretagens omställning till en fossilsnål ekonomi.

Hur bidrar svenska exportkrediter till ett fossilfritt Sverige?

Vi lånar ut pengar till exportföretag och till deras utländska kunder som vill köpa svenska produkter och tjänster. Våra lån möjliggör export av svenska klimateffektiva lösningar till kunder i hela världen, inte minst inom infrastrukturområdet. Vi tror att den gröna omställningen i Sverige skapar ringar på vattnet och leder till nya gröna exportframgångar globalt, inte minst inom miljöteknik.

Vad gör SEK för att påverka exportföretagens omställning till en fossilsnål ekonomi?

I vårt uppdrag ingår att finansiera export på hållbara grunder så delvis påverkar vi redan nu omställningen till en fossilsnål ekonomi. Men vi vill att fler exportföretag ska välja gröna lån. Intresset för svenska klimatsmarta lösningar ökar i resten av världen. SEK ser stor potential att göra Sverige till en grön exportnation.

SEK erbjuder gröna lån, vad innebär det egentligen?

Ett grönt lån måste uppfylla vissa kriterier och leda till minskad klimat- och miljöbelastning. Det kan till exempel handla om hållbara transporter, avfallshantering eller vattenrening. Dessa verksamheter skapar både positiva sociala och miljömässiga effekter, särskilt i de delar av världen där behoven är som störst.

Fakta om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, institut, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Läs mer om Fossilfritt Sverige.

Sök