Hoppa till innehåll
Nyhet 15 maj 2019

SEK står robust även vid en hård Brexit

SEK har identifierat ett 20-tal viktiga bankrelationer med säte i Storbritannien vars verksamhet påverkas om britterna väljer att lämna EU.

En stor andel av SEK:s upplåning arrangeras via banker i Storbritannien. För att bolagets upplåningsverksamhet inte ska bli lidande av ett eventuellt utträde måste avtalen med bankerna omförhandlas.

–Vi måste säkerställa att avtal och limiter hos de banker som vi har affärer med fortsatt kan gälla. Den upplåning SEK har via banker i UK är avgörande för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, det vill säga finansiera svensk exportnäring, säger Stefan Friberg, finanschef på SEK.

Vid en hård Brexit upphör ”Union primary and secondary law” att gälla vilket gör att brittiska finansiella företag betraktas som tredjelandsföretag som saknar avtal och tillstånd att bedriva verksamhet i EU. Banker med säte i Storbritannien måste säkerställa att de kan fortsätta att bedriva verksamhet i EU.

– I praktiken innebär det att bankerna flyttar sin verksamhet från Storbritannien till EU, och blir nya legala enheter, säger Stefan Friberg. Nu är samtliga avtal omförhandlade och klara vilket tryggar vår upplåning, även om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.

Sök