Hoppa till innehåll
Nyhet 28 februari 2023

SEK:s års- och hållbarhetsredovisning 2022

Ännu ett händelserikt år har passerat. SEK har fyllt 60 år, nått rekordhög nyutlåning och tillväxt i kundbasen, gjort sin första publika gröna eurotransaktion och tagit flera viktiga steg för att fördjupa relationen med befintliga kunder.

Osäkerheten i omvärlden har präglat året. Rysslands krig i Ukraina visar inte tecken på att vara nära ett slut. Volymerna på kapitalmarknaderna är fortsatt på en lägre nivå än normalt och efterfrågan på finansiella lösningar från SEK är högre än genomsnittligt.

Nyutlåningsvolymen uppgick till 133 miljarder kronor, en ökning med 73 procent jämfört med föregående år och den högsta i bolagets historia. Den höga nyutlåningen beror främst på hög efterfrågan på rörelsefinansiering och på ett par större exportkrediter.

Till följd av den ökade utlåningen så har upplåningsvolymen ökat jämfört med föregående år. Trots en turbulent marknad har vi genomfört flera lyckade upplåningstransaktioner.

I juni emitterade vi 700 miljoner euro i en grön obligation kopplad till vårt nya ramverk för hållbara obligationer. Det var den första publika emissionen i euro av SEK sedan 2013. Under hösten genomförde vi ytterligare en betydande emission i euro. Transaktionerna är en del av en strategisk satsning från vår sida för att diversifiera upplåningen och bredda investerarbasen.

Rörelseresultatet uppgick till 1 471 miljoner kronor (1 305). För helåret når vi en lönsamhet på 5,5 procent och ett nettoresultat om 1 166 miljoner kronor.

Antalet kunder ökade med 14 procent

Ambitionen att öka kundportföljen och erbjuda fler företag tillgång till det svenska exportkreditsystemet har lyckats väl. Antalet kunder ökade med 14 procent vilket överträffar bolagets mål på 10 procent.

Den samhällsekonomiska nyttan av SEK:s uppdrag utvärderas bland annat i en kundundersökning. Enligt kunderna är SEK förtroendeingivande, har kompetenta och kunniga medarbetare och ett gott rykte. Samtidigt önskar de att vi ska vara mer proaktiva och generösa med information om tjänster och produkter.

 

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2022

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök