Hoppa till innehåll
Nyhet 20 februari 2020

SEK:s årsredovisning 2019

Trots att 2019 bjudit på utmaningar och en svagare konjunktur har det för SEK:s del varit ett starkt år. Fler nya kunder, breddade affärer och ökad efterfrågan på finansiering har bidragit positivt till SEK:s affär. Att bättre förstå kundernas behov och möta deras förväntningar har varit fokus i hela bolagets utveckling under året, och en anledning till framgångarna.

Antalet kunder ökade under året med 20 procent, vilket är en stor förflyttning. Den höga aktivitetsnivån har förutom fler nya kunder, gett positiva effekter i ökad utlåningsvolym. SEK:s nyutlåning uppgick till Skr 74,5 miljarder, vilket är en betydande ökning jämfört med fjolåret (57,0). SEK har under de senaste åren arbetat med en tydlig strategi för att nå fler kunder. Syftet med att nå ut till fler kunder är att bidra till ökad export och samtidigt bredda bolagets intäktsbas.

Nya erbjudanden
För att attrahera fler kunder har SEK ökat fokus på produktutveckling. Portföljen har under året utökats med Enkla exportlånet och Gröna lån. Det första riktar sig till främst medelstora företag medan det senare är finansiering till företag som möter uppsatta miljö- och klimatrelaterade mål. Därtill har SEK tagit ett nytt initiativ och finansierar industrins investeringar i Sverige som syftar till minskade fossila utsläpp. Detta erbjudande ligger väl i linje med regeringens plan för hur Sverige ska möta de uppsatta klimatmålen.

God lönsamhet
2019 var ett bra år för SEK även lönsamhetsmässigt. Resultatet uppgick till Skr 1 304 miljoner vilket innebar en avkastning på eget kapital på 5,5 procent och styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på Skr 308 miljoner. Kapitaliseringen är fortsatt stark med en kapitalrelation på 20,6 procent.
Exporten är och förblir mycket viktig för Sveriges välstånd. Ett litet land i Europas utkant har ett blomstrande och konkurrenskraftigt näringsliv vars framgångar till mycket stor del bygger på export. Sverige har ett väl fungerande exportstödsystem där SEK är en viktig del. När tillväxten i världsekonomin nu minskar blir tillgången till konkurrenskraftig finansiering än mer viktig för den svenska exportnäringen. SEK står fortsatt väl rustad att fullgöra sin viktiga uppgift. 

Dokument

  1. Årsredovisning 2019

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök