Hoppa till innehåll
Nyhet 7 januari 2021

SEK:s hållbarhetskrav på solkraftsprojekt i Angola

Angola är idag beroende av fossila bränslen och bestämde sig för att öka andelen hållbar energi och ställa om till bland annat solkraft. Det resulterade i att sju solkraftsparker ska byggas, med leveranser från svenska exportörer. Men resan dit var lång för att säkerställa att projektet mötte SEK:s hållbarhetskrav.

Svensk Exportkredit (SEK) finansierar sju solkraftsparker i Angola som vill öka andelen hållbar energi i landet. Innan affären på 560 miljoner euro gick i lås fanns en rad hållbarhetskrav att uppfylla från låntagaren för att få finansiering och garantier från Sverige. En viktig aspekt var frågan om landrättigheter där solkraftparkerna skulle byggas.

Det är vanligt förekommande i många afrikanska länder att mark som formellt ägs av staten brukas av fattiga människor på landsbygden. Enligt regelverket IFC Performance Standards som Svensk Exportkredit följer måste låntagaren kompensera dem som brukar den jord som tas i anspråk.

”På bilder från Google Maps såg det ut som delar av landområdena där solkraftsparkerna planerades, användes för odling. Då måste staten som låntagare och projektägare identifiera och kompensera människor som brukar marken trots att den är statligt ägd. Det var en utmaning att förklara detta för projektet.”

Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på Svensk Exportkredit

Även om projektutvecklarna tillsammans med staten försökte välja ut sju landområden som inte inkräktade på bebodda områden visade kartbilder odlingar på marken.

”Genom att ställa hårda krav på projektet försöker vi minimera potentiell negativ påverkan på miljö, djur och människor. Uppföljning under byggfasen och under lånets löptid är lika viktigt som hållbarhetsanalysen före krediten beviljas. I låneavtalet refererar vi därför till åtgärdsplanen vilket blir ett centralt verktyg för att kunna påverka det vi finansierar i en positiv riktning.”

Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på Svensk Exportkredit

IFC Performance Standards

IFC Performance Standards (IFC PC) är ett regelverk som tagits fram av IFC (International Finance Corporation) som är en del av Världsbanksgruppen. IFC PC berör åtta olika områden relaterade till miljö och klimat, djur, natur och människor. Syftet med regelverket är att visa hur miljörisker och sociala risker bör identifieras, minimeras och hanteras för att bidra till så hållbara projekt som möjligt.

Sök