Hoppa till innehåll
Nyhet 15 maj 2020

Skriande finansieringsbehov hos exportföretagen

Den finansiella situationen för de stora exportföretagen har försämrats kraftigt och många är nu i stort behov av extern finansiering för att klara coronakrisen. Sex av tio företag förväntar sig dessutom att deras situation kommer att förvärras det närmsta året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit.

– Finansieringsbehovet ökar kraftigt, men av fel skäl. Istället för investeringar för att växa går medlen åt till att överleva. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Jens Hedar, chef för affärssegmentet Stora företag på SEK.

De stora exportföretagens finansiella situation har försämrats kraftigt – och svårare tider väntar, visar Exportkreditbarometern. Sex av tio, 59 procent, av företagen räknar med att den finansiella situationen kommer förvärras under det kommande året. När samma fråga ställdes i höstas var motsvarande andel 13 procent.

”Många långivare har svårt att bedöma riskerna i den här ovanliga situationen och begränsar därför sin utlåning. Regeringens åtgärder för att stärka det svenska exportkreditsystemet, med nya garantier och ökad likviditet till banksystemet, har varit oerhört viktiga för att den svenska exportindustrin ska vara konkurrenskraftig på lång sikt.”

Jens Hedar, chef för affärssegmentet Stora företag på SEK

Tre av tio, 30 procent, av företagen räknar med att de kommer ha ett ännu större behov av finansiering under de kommande 12 månaderna. Samtidigt upplever allt fler att det är svårare att få finansiering från bankerna nu än tidigare, enligt Exportkreditbarometern.

Efterfrågan på finansiering återspeglas i SEK:s kvartalsrapport. Under första kvartalet gav SEK lån på totalt 33,3 miljarder kronor, jämfört med 13,3 miljarder under motsvarande kvartal förra året.

– Det är inte längre en fråga om lägre vinster för exportföretagen och deras underleverantörer, utan om hur stora förlusterna blir. I krisens första skede behövde våra kunder låna för att täcka tillfälliga likviditetsproblem, men ju längre krisen pågår, desto större blir behovet av längre krediter, säger Jens Hedar.

Frågan som ställdes var: Väntas den finansiella situationen under de kommande 12 månaderna ha:

Stärkts: 12 procent (39 procent i höstens mätning)
Varit oförändrad: 29 procent (48 procent)
Försvagats: 59 procent (13 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:

Ökat: 32 procent (17 procent i höstens mätning)
Varit oförändrat: 63 procent (68 procent)
Minskat: 5 procent (15 procent)

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året. Vårens fullständiga rapport presenteras i slutet av maj.

Sök