Hoppa till innehåll
Nyhet 4 november 2020

Starka betyg till SEK i årets kundundersökning

Höstens kundundersökning visar mycket starka resultat, både vad gäller upplevelsen av, och attityden till Svensk Exportkredit (SEK). Kunderna är dessutom väldigt nöjda med sina personliga kontakter. Hela 96 procent av kunderna kan rekommendera SEK till andra.

SEK genomför vartannat år en kundundersökning för att ta reda på vad kunderna tycker fungerar bra och vad som behöver förbättras. Men också för att följa upp sitt samhällsuppdrag, det vill säga mäta det mervärde SEK adderar exportföretagen genom att erbjuda exportkrediter.

Kundnöjdheten ökar ytterligare

Undersökningen visar att Svensk Exportkredit på de allra flesta områden med råge når upp till kundernas förväntningar. Det sammanfattande betyget, NKI, blev snäppet högre än i förra mätningen. Totalt 92 procent ger SEK en 4.a eller 5.a i totalbetyg vilket är otroligt högt, särskilt i bank- och finansbranschen. En annan viktig värdemätare är viljan att rekommendera ett företag till andra. Även här får SEK högt betyg, 96 procent av kunderna säger att de kan rekommendera SEK till andra.

”Med tanke på att vi har betydligt fler kunder nu än för två år sedan är resultaten sannerligen imponerande. Det är också roligt att vi får utmärkta betyg på de områden som särskiljer oss från andra finansiärer, nämligen att vi har unik kompetens och erfarenhet av exportfinansiering och att kunderna ser oss som en stabil och långsiktig samarbetspartner.”

Jens Hedar, chef för affärsområdet Stora företag

Styrkor och svagheter hos SEK

På de områden där SEK får högst betyg av kunderna hittar vi kompetenta och kunniga medarbetare, de är förtroendeingivande, har ett gott rykte och upplevs som en långsiktig samarbetspartner. Tittar man istället på de svagare resultaten visar undersökningen att SEK behöver bli mer proaktiva, bli bättre på att hålla regelbunden kontakt med sina kunder och ge dem mer information om vilka tjänster och produkter som erbjuds.

”Att få konkret feedback är jätteviktig för oss. Det gör att vi kan fortsätta att stärka konkurrenskraften hos svenska exportföretag. Vi har nu påbörjat ett förbättringsarbete för att bli mer proaktiva och stärka dialogen med våra kunder. Att kunderna vill höra mer från oss är en angenäm utmaning.”

Jens Hedar, chef för affärsområdet Stora företag

Exportkrediter stärker svenska exportörers konkurrenskraft

En exportkredit är ett lån till en svensk exportörs kund i utlandet. På frågan ”Hur mycket upplever du att SEK:s exportkrediter bidragit till att era exportaffärer blivit av” svarar 80 procent att exportkrediter bidragit mycket eller väldigt mycket. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Svenska exportörer kan stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda sina utländska kunder finansiering i samband med köp av deras produkter eller tjänster.

Sök