Hoppa till innehåll
Nyhet 12 oktober 2019

Svensk Exportkredit ökar fokus på finansiering av omställningen till en fossilsnål ekonomi

Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilsnålt samhälle. Svensk Exportkredit (SEK) vill vara en positiv kraft i arbetet och väljer nu att stötta industrins investeringar för omställning i Sverige.

Omställningen till att nå nollutsläpp 2045 är en succesiv förflyttning som kräver investeringar i många delar av samhället. En viktig del av resan är att mobilisera kapital. Privat kapital kommer att vara en förutsättning för att lyckas. SEK kan och vill bidra som en kompletterande aktör till banker och investerare i omställningen.

”Vi vill bidra till industrins investeringar för omställning, inte minst inom förnybar energi och transporter. SEK har lång erfarenhet av att arbeta med förnybar energi internationellt och vi kommer nu att finansiera även svenska initiativ inom detta område.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Klimatsmarta transporter är en viktig del i omställningen som kommer att kräva stora investeringar. En större andel transporter ska gå på järnväg och vatten samtidigt som elektrifiering av vägar kommer att öka.

– Elektrifieringen och dess förutsättningar är avgörande. Som ett av världens mest innovativa länder måste vi ta tillvara på potentialen som finns inom olika områden och kraftsamla resurser mellan näringsliv, akademi och det offentliga, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Sverige kommer inte att vara fossilfritt imorgon. Prioriteringar behöva göras där effekten av åtgärderna måste stå i centrum. Omställningen måste vara stegvis och målmedveten där de minst fossilsnåla alternativen hela tiden väljs bort.

Sök