Hoppa till innehåll
Nyhet 7 juli 2021

Tuffare hållbarhetskrav på svenska exportföretag

Sex av tio stora exportföretag upplever att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året. Två av tio exportföretag har dessutom sagt nej till en affär på grund av brister i att uppfylla hållbarhetskrav, visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer.

”Ökade krav på hållbarhet är positivt och gynnar svensk exportnäring, som ligger i framkant inom detta område. Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan.”

Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK)

Sex av tio, 63 procent, av exportföretagen uppger att deras kunder har skärpt hållbarhetskraven på dem det senaste året. Det visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer, som besvarats av 200 av landets stora exportföretag. Det är en kraftig ökning jämfört med i höstas då motsvarande andel var 43 procent.

”Lyckas svensk exportindustri ställa om för att möta den stora och växande globala efterfrågan på hållbara lösningar kan detta bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.”

Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK)

Svenska exportföretag ställer i ett internationellt perspektiv höga hållbarhetskrav och gör generellt inte affärer med kunder eller leverantörer som inte klarar av att uppfylla de kraven. Två av tio exportföretag, 20 procent, uppger att de under det senaste året har sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställts. Det är nästan dubbelt så många som i höstas, 11 procent.

”Grön omställning kräver investeringar och ökade krav på leverantörer, men att inte ställa om kan bli dyrt i längden. Klimat-, miljö- och sociala risker är i dag något som alla företag måste förhålla sig till, dels för att kunderna förväntar sig det, dels för att företag måste kunna hantera hållbarhetsrisker för att attrahera investerare.”

Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK)

Här kan du ta del av hela Hållbarhetsbarometern.

Frågorna som ställdes:

Upplever ni att hållbarhetskraven från era kunder har förändrats under det senaste året?

  • Ja, kraven har höjts väsentligt 10 procent (7 procent i höstens mätning)
  • Ja, kraven har höjts något 53 procent (36 procent i höstens mätning)
  • Ja, kraven har sänkts något 0 procent (0 procent i höstens mätning)
  • Ja, kraven har sänkts väsentligt 0 procent (0 procent i höstens mätning)
  • Vet ej, 9 procent (9 procent i höstens mätning)
  • Nej, 28 procent (47 procent i höstens mätning)

Har företaget under det senaste året sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställs på företagen?

  • Ja, 20 procent (11 procent i höstens mätning)
  • Nej, 61 procent (73 procent i höstens mätning)
  • Vet ej, 19 procent (17 i höstens mätning)

 

Sök