Hoppa till innehåll
Nyhet 20 maj 2020

Vart tredje exportföretag räknar med uppsägningar

Vart tredje svenskt exportföretag räknar med att minska antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Samtidigt tror bara ett av tio exportföretag att de kommer säga upp personal utomlands.

SEK märker att exportindustrin drabbas hårt av coronakrisen.

– 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn. För att rädda jobben är det oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så att de klarar sig igenom krisen, säger Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK.

Vart tredje stort svenskt exportföretag, 30 procent, räknar med att minska antalet anställda i Sverige under det kommande halvåret.

”Att vart tredje exportföretag räknar med uppsägningar är illa nog, men vi ser en risk att det kan bli ännu värre eftersom ekonomin utvecklas sämre än väntat. Coronapandemin slår hårt mot exportnäringen och kraftfulla insatser från regeringen är avgörande för många företag.”

Catharina Henriksson, ANSVARIG FÖR EXPORTKREDITBAROMETERN PÅ sek

Det är främst i Sverige exportföretagen planerar att dra ner. Bara ett av tio, 11 procent, räknar med uppsägningar utomlands under det kommande halvåret. Dock tror företagen på minskade nyrekryteringar utomlands. I höstas planerade 26 procent av företagen att öka antalet anställda utomlands, en andel som nu har sjunkit till 7 procent.

”Läget är oerhört allvarligt, men när ekonomin vänder kan den gröna omställningen ta fart. Att finansiera klimatsmart teknik och hållbara lösningar är en viktig del av regeringens uppdrag till SEK och kommer i sin tur troligtvis att leda till ökad hållbar export.”

Catharina Henriksson, ANSVARIG FÖR EXPORTKREDITBAROMETERN PÅ sek

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året. Vårens fullständiga rapport presenteras i slutet av maj.

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 6 månaderna ha:

Ökat: 8 procent (31 procent i höstens mätning)
Oförändrad: 62 procent (52 procent)
Minskat: 30 procent (17 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 6 månaderna ha:

Ökat: 7 procent (26 procent i höstens mätning)
Oförändrad: 82 procent (69 procent)
Minskat: 11 procent (5 procent)

Sök