Finansiering av Inwido

Finansiering av Inwido

SEK har finansierat Inwido som är Europas största leverantör av fönster och ledande leverantör av dörrar.


Inwidos varumärkesportfölj innefattar flera välkända och lokala varumärken, bland annat Elitfönster.

Koncernen har i dag sammanlagt 29 produktionsanläggningar i sju länder: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, England och Estland. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Inwido har växt såväl organiskt som genom förvärv och omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har cirka 4 400 medarbetare. Ungefär 73 procent av omsättningen avser försäljning till konsument, medan resterande avser försäljning till industriaktörer. Inwidos främsta marknader är Norden, Storbritannien, Irland, Polen och Österrike.

Lånet har använts för att refinansiera en del av befintliga lån, samt för att finansiera förvärvstillväxt. SEK:s finansiering har bidragit till en breddning av Inwidos bankgrupp.


Hållbarhet

Inwido arbetar aktivt med miljöanpassade produkter med bland annat energieffektiva fönster och dörrar. Dessutom är bolagets främsta råvara trä, som är förnyelsebart och återvinningsbart.

 

Fakta

Belopp: EUR 51,5 miljoner
Start: 2017
Löptid: Till 2022


 

SEK