Åtgärder för att öka SEK:s utlåningskapacitet


Med anledning av kraftiga störningar i det finansiella systemet och negativa effekter för svensk exportnäring har SEK och dess ägare staten vidtagit två åtgärder. Syftet är att stärka SEK:s utlåningskapacitet och därmed ge bolaget bättre förutsättningar att stötta exportföretagen.

  • SEK har föreslagit att staten ska avstå från sin aktieutdelning.
  • Regeringen har utökat SEK:s låneram i Riksgälden från 125 till 200 miljarder kronor.

Om Svensk Exportkredit (SEK)
SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportindustri. Bolaget finansierar exportföretag deras underleverantörer, och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Hållbarhet är centralt i verksamheten och därför är det naturligt att finansiera industrins omställning till ett fossilfritt samhälle – en utveckling som också skapar nya exportmöjligheter.

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

SEK