Nu kan företag låna grönt oavsett finansieringsbehov


SEK som erbjudit gröna lån sedan 2015 tar nu nästa steg genom att införa en grön räntekurva för samtliga låneprodukter. Det innebär att oavsett vilken typ av finansiering svenska exportföretag och dess underleverantörer behöver, kan de få lånet grönt.

Gröna lån erbjuds till exportföretag och underleverantörer vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning.

– Oavsett vilken typ av lånebehov som kunden har kan de få det grönt om företagen uppfyller vissa kriterier, till exempel mätbar positiv miljöpåverkan, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Förutom en lägre ränta får företaget en grön stämpel som visar att deras verksamhet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

– Vi ser en ökad efterfrågan av grön finansiering. Merparten av de investeringar som sker kommer att handla om industrins behov av omställning till fossilsnålare verksamheter. Ska svensk exportnäring fortsätta vara konkurrenskraftig behöver företagen ställa om, och det arbetet vill vi främja genom gröna finansieringslösningar, säger Catrin Fransson.

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

Läs mer om grön finansiering

SEK