Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 16 november 2022

6 av 10 exportföretag upplever ökade hållbarhetskrav från kunder

Totalt 60 procent av exportföretagen upplever att deras kunder ställer högre krav på hållbarhet idag jämfört med för ett år sedan, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Inte ett enda företag upplever att kraven har sänkts.

Stora företag upplever i högre utsträckning än små att hållbarhetskraven från kunderna – oavsett om de är företag eller konsumenter – har höjts. Det kan dels bero på att regelverkskraven träffar stora företag i större utsträckning än små, dels att det finns en större förväntan på stora företag ska ta större ansvar för sin påverkan.

”Kunder ställer idag högre hållbarhetskrav vilket skapar ett starkt förändringstryck. Det är därför strategiskt och affärsmässigt viktigt för exportföretag att bedriva ett trovärdigt hållbarhetsarbete inom såväl klimatfrågor som anti-korruption och mänskliga rättigheter.”

Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK

Exportbarometern visar också att vart femte exportföretag (18 procent) planerar att göra investeringar i sin verksamhet som väntas ge en betydande minskning av deras klimatpåverkan. Höga energipriser är sannolikt en förklaring till att många företag investerar för att minska sin klimatpåverkan. Nya regelverkskrav och hög efterfrågan hos konsumenter är andra faktorer som påverkar investeringsviljan.

”Det faktum att allt fler konsumenter efterfrågar hållbart bidrar till att allt fler företag vågar investera för att ställa om. Detta gör företagen inte bara bättre rustade för att möta nya regelverkskrav utan ger samtidigt en konkurrensfördel i förhållande till de som inte investerar.”

Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK

Frågan som ställdes var: Upplever ni att hållbarhetskraven från era kunder har förändrats under det senaste året:

  • Ja, kraven har höjts 60 procent
  • Ja, kraven har sänkts 0 procent
  • Nej: 32 procent
  • Vet ej: 8 procent

Frågan som ställdes var: Planerar ni att göra investeringar i er verksamhet i syfte att minska klimatpåverkan, de närmaste 12 månaderna?

  • Ja, investeringen väntas ge en viss minskning av vår klimatpåverkan 50 procent
  • Ja, investeringen väntas ge en betydande minskning av vår klimatpåverkan 18 procent
  • Nej: 25 procent
  • Vet ej: 7 procent

 

Sök