Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 29 februari 2024

Carl Mellander ny ledamot i SEK:s styrelse

Finansdepartementet har nominerat Carl Mellander till ny ledamot till Svensk Exportkredits styrelse. Beslut om inval i styrelsen sker på bolagets årsstämma den 26 mars.

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag med uppdrag att finansiera svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare. Nomineringsprocessen för val av styrelseledamöter följer svenska statens ägarpolicy där Regeringskansliet nominerar ledamöter. Finansdepartementet, som är en del av Regeringskansliet, har beslutat att föreslå Carl Mellander till ledamot i SEK:s styrelse.

Carl Mellander har en fil.kand. från Stockholms universitet. Med lång erfarenhet från flera ledande befattningar inom näringslivet, varav de senaste sju åren som CFO och del av koncernledningen i Ericsson, har Carl stor vana av förändringsledning och styrning.

Beslut om val av nya styrelseledamöter sker vid SEK:s bolagsstämma den 26 mars 2024.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

  • Lennart Jacobsen, omval
  • Håkan Berg, omval
  • Paula da Silva, omval
  • Reinhold Geijer, omval
  • Hanna Lagercrantz, omval
  • Katarina Ljungqvist, omval
  • Eva Nilsagård, omval
  • Carl Mellander, nyval

Mer information

Information om SEK:s styrelse finns på Styrelse | Svensk Exportkredit (sek.se).

 

Sök