Hoppa till innehåll

Styrelse

SEK:s styrelse fastställer verksamhetsmål och strategier för verksamheten. Styrelsen består av åtta ledamöter som utses av bolagsstämman. Styrelseledamöterna utses enligt en nomineringsprocess som följer statens ägarpolicy.

Lennart Jacobsen Styrelseordförande, SEK

Lennart Jacobsen

Styrelseordförande

Håkan Berg Styrelseledamot, SEK

Håkan Berg

Styrelseledamot

Carl Mellander Styrelseledamot, SEK

Carl Mellander

Styrelseledamot

Paula da Silva Styrelseledamot, SEK

Paula da Silva

Styrelseledamot

Reinhold Geijer Styrelseledamot, SEK

Reinhold Geijer

Styrelseledamot

Hanna Lagercrantz Styrelseledamot, SEK

Hanna Lagercrantz

Styrelseledamot

Katarina Ljungqvist Styrelseledamot, SEK

Katarina Ljungqvist

Styrelseledamot

Eva Nilsagård Styrelseledamot, SEK

Eva Nilsagård

Styrelseledamot

Sök