Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 26 maj 2021

De stora exportföretagen vill anställa i rekordtakt

Fem av tio stora svenska exportföretag, 48 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en rekordhög siffra samtidigt som andelen företag som tror sig minska antalet anställda i Sverige är rekordlåga 3 procent.

”De stora exportföretagen är mycket optimistiska inför framtiden, vilket är glädjande eftersom 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn. Många förväntar sig en ökad orderingång under det kommande året och behöver nu rekrytera.”

Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK

Vartannat stort svenskt exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern. Det är den högsta siffran sedan Exportkreditbarometern började mäta 2013 och en tydlig ökning jämfört med i höstas, då 32 procent räknade med ett ökat antal anställda. Samtidigt tror rekordlåga 3 procent att personalstyrkan i Sverige kommer att minska de närmsta 12 månaderna.

Under pandemin har det spekulerats om att fler företag kommer att flytta hem sin produktion till Sverige. En del av de skäl som nämnts är närmare kontroll av tillverkningen, miljö- och hållbarhet, snabbare beslut och att produktion i länder med lägre löner inte längre är lika lönsamt.

”Frågan om företag flyttar hem produktionen har aktualiserats i och med pandemin och de utmaningar vi sett med globala försörjningskedjor. Det handlar dock om enskilda fall, det är inte någon trend.”

Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK

Antalet anställda hos de stora exportföretagen väntas öka även utomlands, men inte i lika hög omfattning som i Sverige. Tre av tio företag, 28 procent, räknar med att anställa fler personer utomlands, medan endast 1 procent räknar med att minska antalet anställda utomlands.

– Nu när ekonomin tar fart finns mycket goda förutsättningarna att investera i grön omställning. Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer vara avgörande för att kunna investera i klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft, säger Catharina Henriksson.

Intresset för att investera i både verksamhet och arbetskraft ökar i takt med att pandemin krymper. Att finansiera en klimatpositiv omställning är ett av kraven som präglar framtiden och blir allt viktigare när både efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster ökar.

Företagens planer på att anställa i Sverige och utomlands har ett starkt samband med exportorderingången. Vårens mätning visar att 6 av 10 stora svenska exportföretag räknar med en ökad exportorderingång det närmaste året.

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 48 procent (32 procent i höstens mätning)
  • Oförändrad: 49 procent (50 procent)
  • Minskat: 3 procent (18 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 28 procent (25 procent i höstens mätning)
  • Oförändrad: 71 procent (63 procent)
  • Minskat: 1 procent (12 procent)

 

 

Sök