Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 26 november 2020

De stora exportföretagens finansiella situation ljusnar

Den finansiella situationen för Sveriges stora exportföretag ser betydligt ljusare ut än i våras, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio.

”De stora exportföretagen visar på en stark återhämtning och det finns gott om kapital på marknaden, vilket är glädjande eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export. God tillgång till finansiering är avgörande för den svenska exportindustrins konkurrenskraft.”

Jens Hedar, chef för affärssegmentet Stora företag på SEK

Den finansiella situationen hos de stora exportföretagen i Sverige har förbättrats kraftigt sedan i våras, visar Exportkreditbarometern från SEK. Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio, 12 procent.

Andelen exportföretag som tror på en sämre finansiell situation har minskat kraftigt. I våras trodde sex av tio, 59 procent, att deras finansiella situation skulle försvagas under det närmsta året. Nu har den siffran krympt till blott ett av tio företag, 9 procent.

För majoriteten av exportföretagen, 73 procent, är behovet av finansiering oförändrat. Ett av fem företag, 19 procent, ser dock ett ökat behov av finansiering under de kommande 12 månaderna. Samtidigt upplever några fler att det är lättare att få finansiering från bankerna vilket gör att de kan göra nya investeringar, bland annat för att minska sin klimatpåverkan.

”De svenska exportföretagen vill bli klimatneutrala, vilket är helt avgörande för att klara kampen mot klimatförändringarna. Med ny finansiering kan de ställa om snabbare, lyckas bättre på exportmarknaderna och därmed skapa fler jobb i Sverige.”

Jens Hedar, chef för affärssegmentet Stora företag på SEK

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året. Höstens fullständiga rapport presenteras den 30 november.

Frågan som ställdes var: Väntas den finansiella situationen under de kommande 12 månaderna ha:

Stärkts: 43 procent (12 procent i vårens mätning)
Varit oförändrad: 47 procent (29 procent)
Försvagats: 9 procent (59 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:

Ökat: 19 procent (32 procent i vårens mätning)
Varit oförändrat: 73 procent (63 procent)
Minskat: 8 procent (5 procent)

Sök