Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 10 december 2021

Elektrifierad järnväg i Turkiet byggs med svenska produkter

Svensk Exportkredit (SEK) finansierar ett av Turkiets högst prioriterade infrastrukturprojekt, en elektrifierad järnväg. Det skapar nya affärer för svenska exportföretag som levererar alltifrån signal- och telekommunikationssystem till ingenjörskunnande och produktionsteknik för höghastighetsjärnväg.

Järnvägsprojektet omfattar en 201 km elektrifierad järnväg i Turkiets nordvästra del, från Bandırma till Osmaneli via stationerna Bursa och Yenişehir. Bursa är en av Turkiets mest industrialiserade städer men saknar koppling till landets järnvägsnät. Nu kopplas industrin och befolkningen i området ihop med den befintliga höghastighetsjärnvägen mellan Istanbul och huvudstaden Ankara.

En förutsättning för att Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) ska finansiera och garantera infrastrukturprojekt utomlands är att svenska företag är med och levererar. Den här typen av globala infrastrukturprojekt ledda av internationella EPC-företag (Enginering, Procurement and Construction) skapar nya affärer för svenska exportörer.

”Finansieringen är en del av SEK:s satsning på stora EPC-projekt i världen. Affärsmodellen ger fler affärer till svensk exportindustri vilket är unikt.”

Andreas Ericson, chef för Internationell finansiering på SEK

Leveranserna inkluderar nyckelfärdigt signal- och telekommunikationssystem, växel- och fästsystem, ingenjörskunnande och produktionsteknik för höghastighetsjärnväg och anläggningsmaskiner. Sammantaget väntas de svenska leveranserna ha ett motsvarande värde på drygt 100 miljoner euro.

”Det finns ett stort värde i att befästa Sveriges starka position inom järnvägssektorn. Många exportörer är återkommande leverantörer till liknande projekt världen över och säkerställer kvalitet i projekten.”

Per Edlundh, affärsansvarig på SEK

SEK finansierar järnvägsprojektet med en exportkredit, det vill säga ett lån till en utländsk köpare av svenska varor och tjänster, i det här fallet den turkiska staten, på 462 miljoner euro. Affären arrangeras av Standard Chartered Bank och garanteras av Exportkreditnämnden (EKN). Projektet som är på totalt en miljard euro finansieras även av danska Eksport Kredit Fonden (EKF) och av kommersiella banker. Den turkiska byggnadsentreprenören Kalyon, som är ett EPC-bolag, håller ihop hela projektet.

 

Sök