Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 14 december 2021

Endast hälften av Sveriges exportföretag ställer hållbarhetskrav på sina kunder

Knappt hälften, 47 procent, av svenska exportföretag har som rutin att ställa hållbarhetskrav på sina kunder och leverantörer vid en exportaffär, visar Hållbarhetsbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en minskning jämfört med i våras då motsvarande andel var 54 procent.

”Stora företag har generellt bättre förutsättningar än små att hålla sig uppdaterade i den breda floran av regelverk och normer. Hållbarhet betraktas ibland som kostsamt, men att inte ställa krav kan bli ännu dyrare i längden.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Endast ett av tio företag, 11 procent, har under det senaste året sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som de ställt på leverantören eller affären. Det är betydligt färre än i våras då 20 procent angav att de sagt nej.

”Resultatet visar att det finns förbättringspotential i styrningen av hållbarhetskraven i samband med affärer.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Enligt Hållbarhetsbarometern kan en förklaring till resultatet vara att fler företag faktiskt klarar av att leva upp till de hållbarhetskrav som ställs. Marknadspraxis för hållbarhetskrav bland stora företag har mognat. Samtidigt kan mindre företag uppleva att de inte har kompetens eller resurser att ställa krav.

Totalt 66 procent av exportföretagen planerar att det närmaste året göra investeringar i syfte att minska sin klimatpåverkan vilket är en liten minskning jämfört med i våras då motsvarande andel var 70 procent.

”Givet den höga ambition som finns inom de flesta branscher är det förvånande att inte fler bolag planerar att göra hållbarhetsrelaterade investeringar vilket är viktigt för att långsiktigt stärka exportindustrins konkurrenskraft globalt.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Frågorna som ställdes var:

Ställer ni rutinmässigt hållbarhetskrav på era kunder?

  • 47 procent svarade ”ja” (54 procent i våras)
  • 39 procent svarade ”nej” (39 procent i våras)
  • 14 procent svarade ”vet ej” (7 procent i våras)

Har företaget under det senaste året sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställts på företagen eller affären?

  • 11 procent svarade ”ja” (20 procent i våras)
  • 64 procent svarade ”nej” (61 procent i våras)
  • 25 procent svarade ”vet ej” (19 procent i våras)

Planerar ni att göra investeringar i er verksamhet i syfte att minska klimatpåverkan, de närmaste 12 månaderna?

  • 66 procent svarade ”ja” (70 procent i våras)
  • 28 procent svarade ”nej” (24 procent i våras)
  • 5 procent svarade ”vet ej” (5 procent i våras)

Sök