Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 27 maj 2022

Exportföretagens sysselsättningsplaner mattas av

Mindre än vartannat stort svenskt exportföretag, 46 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en minskning jämfört med höstens höga nivå. Samtidigt är det rekordlåga 2 procent som räknar med att säga upp personal.

”Även om vi ser en dämpad ökningstakt i exportföretagens sysselsättningsplaner sker den från en mycket hög nivå. Rekrytering går normalt hand-i-hand med orderingång. Nu när företagen ser en avmattad orderingång anpassar de personalstyrkan därefter.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Mindre än vartannat stort svenskt exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern. Det är en minskning jämfört med höstens rekordhöga notering på 55 procent. Samtidigt tror rekordlåga 2 procent att personalstyrkan i Sverige kommer att minska de närmsta 12 månaderna.

”De dämpade sysselsättningsplanerna beror inte bara på lägre orderingång. Brist på personal, kompetens och en orolig omvärld har också en bromsande effekt för företagens framtidsplaner. Exportföretagens sysselsättningsplaner får stor effekt för såväl tillväxten som jobben eftersom 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Huruvida fler företag väljer att flytta hem produktionen har aktualiserats i och med pandemin och de utmaningar som följt med komponentbrist, fraktproblem och snabbare beslutsprocesser.

”Pandemin liksom kriget i Ukraina bidrar till ökad regionalisering. Vi ser att företag ökar antalet underleverantörer och ökar sina lager för att minska sårbarheten i leverantörskedjor.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Ökningstakten av antalet anställda utomlands väntas också avta, men inte i lika hög omfattning som i Sverige. Vart tredje svenskt exportföretag, 34 procent, räknar med att anställa fler personer utomlands, medan endast 2 procent räknar med att minska antalet anställda utomlands.

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 46 procent (55 procent i höstens mätning)
  • Oförändrad: 52 procent (42 procent)
  • Minskat: 2 procent (3 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 34 procent (37 procent i höstens mätning)
  • Oförändrad: 64 procent (60 procent)
  • Minskat: 2 procent (3 procent)

Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna ha

 

Sök