Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 19 maj 2021

Exportkreditbarometern visar: Stärkta finanser hos de stora exportföretagen

Den finansiella situationen har stärkts för hälften av Sveriges stora exportföretag de senaste sex månaderna, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Lika hög andel är dessutom optimistiska inför framtiden och bedömer att deras finanser kommer stärkas ytterligare under de kommande 12 månaderna.

”De stora exportföretagen har gjort en mycket stark återhämtning och har även en ljus syn på framtiden. Deras framgång är helt avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt, eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Hälften av de stora exportföretagen, 51 procent, anger att den finansiella situationen har stärkts det senaste halvåret. Lika hög andel bedömer dessutom att situationen kommer att stärkas ytterligare under det kommande året. Endast 3 procent bedömer att deras finansiella situation kommer att försvagas under perioden.

”Många företag säkrade finansiering i ett tidigt skede av pandemin och avvaktar än så länge med nyinvesteringar. När investeringarna tar fart igen finns goda förutsättningar att investera i klimatpositiv omställning. De globala tillväxtprognoserna är goda, det finns gott om kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Vart fjärde företag, 24 procent, ser ett ökat behov av finansiering under det kommande året, medan 12 procent tror att behovet kommer att minska. Det ligger i linje med Svensk Exportkredits förväntningar. Bolaget som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare, noterade en rekordhög utlåning under 2020 medan första kvartalet 2021 var lugnare.

– I högkonjunktur vill företagen låna till offensiva investeringar och i lågkonjunktur tvingats många låna defensivt. När ekonomin nu börjar återhämta sig efter pandemin minskar initialt behovet av extern finansiering. Fortsätter den positiva utvecklingen ökar behovet igen och då kommer god tillgång till finansiering vara avgörande för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

Om Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året och mäter såväl stora exportföretags förväntningar på de kommande tolv månaderna som hur det gångna halvåret har sett ut. Vårens fullständiga rapport presenteras den 7 juni.

Frågan som ställdes var: Väntas den finansiella situationen under de kommande 12 månaderna ha:

  • Stärkts: 51 procent (43 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrad: 46 procent (47 procent)
  • Försvagats: 3 procent (9 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 24 procent (19 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrat: 65 procent (73 procent)
  • Minskat: 12 procent (8 procent)

Tidigare Exportkreditbarometrar finns att ladda ner här.

 

 

Sök