Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 18 februari 2021

Exportnäringen lånade 70 procent mer under coronakrisen

De stora svenska exportföretagen, deras underleverantörer och internationella kunder lånade den rekordhöga summan 125 miljarder kronor från statliga Svensk Exportkredit (SEK) under 2020, en ökning med nästan 70 procent jämfört med året innan. Betydligt fler exportföretag väntas behöva extern finansiering för sin gröna omställning de kommande åren.

Vindkraftverk

”Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och i tider av ekonomisk oro behöver exportföretagen mer finansiering än normalt. God tillgång till finansiering var viktigt både för att företagen skulle klara sig genom krisen och för att de snabbare kan ställa om till en mer hållbar verksamhet.”

Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering på SEK

De stora svenska exportföretagens lån från statliga Svensk Exportkredit (SEK) var rekordstora under 2020. Under året lånade företagen och deras kunder totalt 125 miljarder kronor, en uppgång med 67 procent jämfört med året före. De senaste åren har utlåningsvolymen varit runt 60-80 miljarder kronor årligen.

De närmaste åren finns stora globala investeringsbehov inom exempelvis transport, energi, hållbar stadsutveckling och fossilsnål produktion. Vi ser ett växande intresse från företag som vill finansiera sin omställning mot fossilfritt, både i Sverige och internationellt.

Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering på SEK

Intresset för en grön omställning ökar och SEK har nu gröna obligationer till en total volym av 5,1 miljarder kronor. Åtta av tio stora svenska exportföretag planerar också att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren, enligt en undersökning som SEK genomförde under hösten 2020.

Klimatförändringarna är det enskilt största hotet vi människor står inför i dag. Genom gröna lån och obligationer kan fler exportföretag få hjälp att ställa om till en hållbar verksamhet och därmed bidra till den globala kampen mot klimatförändringarna.

Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering på SEK

Om statistiken

Statistiken om exportföretagens lån och om gröna obligationer kommer från SEK:s årsredovisning 2020.

Totalt 101 exportföretag med en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor har under september-oktober 2020 svarat på frågan ”Planerar ni att göra investeringar för omställning i er verksamhet i syfte att minska er klimatpåverkan de närmaste tre åren?”

  • 77 procent svarade ”ja”
  • 8 procent svarade ”nej”
  • 15 procent svarade ”vet ej”.

 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2020

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök